ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

บริการของกระทรวง

MOC  i-SERVICE

บริการ RSS

 

RSS หรือ Really Simple Syndication เป็นบริการบนเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา XML ใช้สำหรับดึงข่าวหรือข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ โดยนำมาเฉพาะหัวข้อข่าวและรายละเอียดโดยย่อ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บต้นฉบับนั้น ๆ โดยที่หัวข้อข่าวจะอัพเดทตามเว็บต้นทาง

1 ข่าวกระทรวงพาณิชย์ (199919)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
2 ข่าวการพาณิชย์ (26243)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
3 ผู้บริหารระดับสูง (6222)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
4 กิจกรรมอบรมสัมนาสำนักงานปลัด (6978)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
5 ข่าวกระทรวงพาณิชย์ - ภาษาอังกฤษ (31782)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
6 ข่าวรับสมัครงาน (10501)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
7 ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (8751)  addYahoo-91x17.gif add_bloglines-79x17.gif addGator-91x17.gif addMSN-91x17.gif
RSS Feeds

Main Menu