TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม 2561 สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่ม ค่าของใช้ส่วนบุคคล

348
01.02.61

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม 2561 สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่ม ค่าของใช้ส่วนบุคคล

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.2561 เท่ากับ 101.44 สูงขึ้นจากเดือน ธ.ค.2560 ร้อยละ 0.07 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.60) สูงขึ้นร้อยละ 0.68

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากราคาเฉลี่ยขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาเสื้อผ้าบุรุษ/สตรี/เด็ก ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล สุรา เบียร์ ขณะที่เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ราคาโน้มลดลงจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รวมทั้งก๊าซหุงต้มปรับลดลงตามราคาต้นทุนตลาดโลก

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่ http://www.price.moc.go.th)

Main Menu