TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2560 สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากราคาอาหารสด ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา

466
01.06.60

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2560 สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากราคาอาหารสด ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค. 2560 เท่ากับ 100.64 สูงขึ้นจากเดือน เม.ย. 2560 ร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (พ.ค. 59)  ลดลง ร้อยละ 0.04

ราคาสินค้าและบริการที่ราคาสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ผักสดและผลไม้ เนื่องจากอากาศร้อนช่วงต้นเดือน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย รวมทั้งเป็นต้นฤดูกาลของผลไม้ ค่ากระแสไฟฟ้า ตามการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร(เอฟที) งวดเดือน พ.ค.-ส.ค.60 สูงขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วย และค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศและก๊าซหุงต้มราคาลดลงตามราคาตลาดโลก รวมถึงข้าวสารเครื่องประกอบอาหาร ที่ปรับราคาลง

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่ http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx)

Main Menu