TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2560 สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง บุหรี่ และค่าเช่าบ้าน

496
01.12.60

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย.2560 เท่ากับ 101.45 สูงขึ้นจากเดือน ต.ค.2560 ร้อยละ 0.07 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (พ.ย.59) สูงขึ้นร้อยละ 0.99

ราคาสินค้าและบริการสำคัญที่สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ค่าเช่าบ้านในบางจังหวัด และราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศปรับสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันดิบที่ปรับลดลง รวมทั้งการปรับสูงขึ้นของราคาบุหรี่ จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ขณะที่อาหารสด ได้แก่ผักสดและผลไม้ มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล รวมถึงเนื้อสัตว์ เช่น สุกร ไก่สด ปลาน้ำจืดสด ไข่ไก่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับราคาลดลง

Main Menu