TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2560 ลดลง โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของราคาอาหารสด และก๊าซหุงต้ม

234
05.01.61

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2560 ลดลง โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของราคาอาหารสด และก๊าซหุงต้ม

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค.2560 เท่ากับ 101.37 ลดลงจากเดือน พ.ย.2560 ร้อยละ 0.08 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ธ.ค.59) สูงขึ้นร้อยละ 0.78

ราคาสินค้าและบริการสำคัญที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ผักสดและผลไม้ จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก๊าซหุงต้มที่ปรับลดลงตามราคาก๊าซตลาดโลก ขณะที่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับภาษีค่าความหวานของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำหวาน น้ำผลไม้ เป็นต้น รวมทั้งราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศปรับสูงขึ้นด้วย 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่ http://www.price.moc.go.th)

 

Main Menu