Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2560 ลดลงโดยมีปัจจัยหลักจากราคาข้าวสาร อาหารสด เครื่องประกอบอาหาร และน้ำมันเชื้อเพลิง

119
01.08.60

กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค.2560 เท่ากับ 100.53 ลดลงจากเดือน มิ.ย.2560 ร้อยละ 0.13 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ก.ค.59) สูงขึ้นร้อยละ 0.17

ราคาสินค้าและบริการสำคัญที่ราคาลดลงจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อสุกร ผัดสด ไข่ไก่ จากปริมาณเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีก ในประเทศชะลอตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าของใช้ส่วนบุคคลปรับราคาสูงขึ้น

Main Menu