ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา หัวข้อ " การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs " ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาหารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา หัวข้อ "เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่" ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบิรหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอวเวนชั่น (คลิดอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา หัวข้อ "ติดอาวุธด้านบัญชีในยุคดิจิทัล" ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการทำ Content Marketing มัดใจผู้บริโภค” (2 มี.ค. 60)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 30516 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more

Main Menu