ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59

  • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
  • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

59th Bangkok Gems & Jewelry Fair

  • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
  • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

The 59th Bangkok Gems & Jewelry Fair

  • ช่วงวันที่: 22/02/60 ถึง 26/02/60
  • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2560

  • ช่วงวันที่: 08/03/60 ถึง 12/03/60
  • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560

  • ช่วงวันที่: 07/09/60 ถึง 10/09/60
  • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu