ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ

TEXWORLD (Spring/Summer) 2017

 • ช่วงวันที่: 06/02/60 ถึง 09/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

PREMIERE VISION 2017

 • ช่วงวันที่: 07/02/60 ถึง 09/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

BIOFACH 2017

 • ช่วงวันที่: 15/02/60 ถึง 18/02/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2017

 • ช่วงวันที่: 26/02/60 ถึง 02/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

FOODEX JAPAN 2017

 • ช่วงวันที่: 07/03/60 ถึง 10/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2017

 • ช่วงวันที่: 19/03/60 ถึง 21/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/FPLF 2017

 • ช่วงวันที่: 29/03/60 ถึง 31/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการจัด Thailand Halal Pavilion ในประเทศเป้าหมาย (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mihas 2017)

 • ช่วงวันที่: 05/04/60 ถึง 08/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

AUSTRALIAN AUTO AFTERMARKET EXPO (AAAE) 2017

 • ช่วงวันที่: 06/04/60 ถึง 08/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu