ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ

แผนการจัดงาน Top Thai Brands 2017

 • ช่วงวันที่: 01/01/60 ถึง 30/09/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands Chengdu 2017

 • ช่วงวันที่: 18/01/60 ถึง 24/01/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

India International Mega Trade Fair, Bhubaneswar รัฐโอดิสสา

 • ช่วงวันที่: 20/01/60 ถึง 30/01/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands 2017 พนมเปญ กัมพูชา

 • ช่วงวันที่: 01/03/60 ถึง 05/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 Manila, Philippines

 • ช่วงวันที่: 02/03/60 ถึง 05/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 , แขวงคำม่วน สปป.ลาว

 • ช่วงวันที่: 17/03/60 ถึง 21/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

 • ช่วงวันที่: 22/03/60 ถึง 25/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands 2017 ย่างกุ้ง เมียนม่า

 • ช่วงวันที่: 23/03/60 ถึง 26/03/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 , เชียงขวาง สปป.ลาว

 • ช่วงวันที่: 28/03/60 ถึง 01/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ เมืองจัณฑิครห์ สาธารณรัฐอินเดีย

 • ช่วงวันที่: 29/03/60 ถึง 02/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu