TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60)

358
13.03.60

March 13 1

สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  เข้าพบ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  13  มีนาคม   2560  ณ  ห้องมไหสวรรย์  ชั้น 4  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60) 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu