TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพลาซ่า อินดอร์ สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ (สำนักงานรัฐมนตรี 1 พ.ค. 60)

770
02.05.60

April 28 1

               นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเลื่อมล้ำของประชาชน โดยเฉพาะในภาคแรงงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เกิดความเจริญเติบโตเพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของผู้ใช้แรงงานและดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานดูแลปากท้องของประชาชน จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยดำเนินการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ  ในราคาถูกกว่าท้องตลาดมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อยในย่านนิคมอุตสาหกรรมหรือ   สถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อลดค่าครองชีพ    

              โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” (1 พฤษภาคม 2560) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศไทย   สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

             ซึ่งภายในงานจะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด และสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตและฟาร์มโดยตรง รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ ร้อยละ 15 – 40 ประกอบด้วย สินค้าไฮไลท์ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เนื้อสัตว์ ซึ่งจะมีการนำมาลดราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตที่เข้าร่วม “โครงการธงฟ้าประชารัฐ” อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด (ไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง) จากร้านหนูณิชย์และหนูณิชย์Food Truck สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เช่น ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสินค้าจากท้องถิ่นจาก“ตลาดต้องชม” และสินค้า OTOP ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรมและสมุนไพรพื้นบ้าน มากกว่า 500 คูหา

             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะมี    ผู้ใช้แรงงานและประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน สามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 20 ล้านบาท   และนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อลูกจ้าง/แรงงานในการบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) OTOP และเกษตรกร สามารถสร้างรายได้ ขยายตลาดสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดความสมดุลและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

********************************

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu