TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานรัฐมนตรี 4 ก.ย. 60)

378
04.09.60

Sep 2 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  ณ จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานรัฐมนตรี 4 ก.ย. 60)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu