TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย : ASEAN – India Expo and Forum” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

350
21.07.60

48167

          รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจับมือ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย จัดงานมหกรรมสินค้าและบริการแสดงศักยภาพกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย
พร้อมด้วยการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เชื่อมโยง กระตุ้น ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-อินเดีย เพื่อการเติบโตไปด้วยกันที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

          การแถลงข่าวการจัดงาน “ASEAN-India Expo and Forum : Strategic EconomicPartnership & Connectivity”จัดขึ้นในวันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการแถลง พร้อมด้วยการจัดมินิ ทอล์ก โดย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ที่จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบนเวที Forum ภายในงานครั้งนี้ด้วย

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า อาเซียนกับอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2535 และต่อมาในปี 2555 ได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ Strategic Partnership ทั้ง 2 ภูมิภาคเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ เนื่องจากมีวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยจำนวนประชากรรวมกันถึงกว่า 2,000 ล้านคน ในวันนี้อาเซียนและอินเดียสามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าหรือ Regional Value Chain ที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่สามารถนำมาใช้ได้อีกมหาศาล และที่สำคัญยิ่งคือยังมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน  ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย  Mrs Nirmala Sitharaman เดินทางมาเป็นประธานร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

         ASEAN-India Expo and Forum จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Strategic Economic Partnership & Connectivity” แบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลัก ได้แก่ Expo และ Forum โดยในส่วนของ Forum หรือการสัมมนา จะประกอบด้วยเวทีอภิปรายและการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยมีวิทยากรเป็นผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ตลอด 2วันเต็ม ระหว่างวันที่ 3-4สิงหาคม 2560นี้ โดยในวันแรกจะเป็นการอภิปรายและประชุมโต๊ะกลม โดยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Mr Ramon M. Lopez, รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ Mr Pan Sorasak รัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชา Mr Rolf-Dieter Daniel ประธาน European Association for Business and Commerce in Thailand; and Mr Mukund Cairae, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zee Entertainment Enterprises Ltd (Middle East and Asia-Pacific).

          ในผู้ร่วมอภิปรายในวันที่ 4 สิงหาคม ได้แก่ Dr Shamshad Akhtar, Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP; Shri Nongthambam Biren Singh, Chief Minister of Manipur, India; Dato Ramesh Kodammal, ประธานร่วม ASEAN-India Business Council นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย และ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท CLSA Securities (Thailand) ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน และบุคคลในระดับผู้นำประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียรวมกว่า 500 คน  

           ในส่วนของ Expo ซึ่งจัดแสดงภายใต้แนวคิด Creative and Digital” จัดแสดงศักยภาพของ  10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดีย ประกอบด้วยโซน Country Pavilion โซนคูหาของ Corporate Brands และโซนคูหาสินค้าจากนานาประเทศรวมกว่า 250คูหา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนของเพลนนารี่ ฮอลล์ และบริเวณชั้น 2ของฮอลล์ C รวมถึงเวทีจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายตระการตา ณ บริเวณเอเทรี่ยม ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานเปิดให้นักธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจำนวนมากกว่า 12,000 ราย

          ทั้งนี้ ในส่วนของ Thai Pavilion จะมีการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพในตลาดโลก อาทิ ไทยคาแรคเตอร์ สินค้าแฟชั่นและตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพและ Wellness ด้วย นอกจากExpo และ Forum รวมถึงกิจกรรมการประชุม One-on-One Meeting และ Business Matchingซึ่งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน และบุคคลในระดับผู้นำประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนกันภายในงานแล้ว งานนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม Young Entrepreneurs Networking สำหรับนักธุรกิจรุ่นเยาว์จากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

          ASEAN-India Expo and Forum จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ASEAN-INDIAexpo.com

 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu