TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรม / สัมมนา / กิจกรรม "สานต่อที่พ่อสร้าง...วางรากฐานธุรกิจไทยให้ยั่งยืน" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 94 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดเดือนมกราคม 2560

639
09.01.60

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรม / สัมมนา / กิจกรรม "สานต่อที่พ่อสร้าง...วางรากฐานธุรกิจไทยให้ยั่งยืน" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 94 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดเดือนมกราคม 2560

ท่านผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน และ เวลา เพิ่มเติมได้ที่www.dbd.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือโทรสายด่วน 1570

DBD1

DBD2

DBD3

DBD4

 

Main Menu