TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

 • วันพุธ, 31 มกราคม 2561
 • 396
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

สถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 589
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 345
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 251
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

จีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งที่ 4 ในรอบ 3 ปี

 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560
 • 426
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

เทสลาปรับปรุงระบบชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระบบของประเทศจีน

 • วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560
 • 271
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนขยายตัวร้อยละ 80

 • วันพุธ, 25 ตุลาคม 2560
 • 289
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

Main Menu