TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ (4 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ)

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

 • วันพุธ, 31 มกราคม 2561
 • 196
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

สถิติการนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดเดือนธันวาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 247
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 225
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

 • วันพุธ, 03 มกราคม 2561
 • 161
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

จีนประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งที่ 4 ในรอบ 3 ปี

 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560
 • 287
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

Main Menu