ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า

945
02.06.59

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

(ที่ 05009/208 ลว.26พฤษภาคม 2559 เรื่อง สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า)

 

 

Main Menu