ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559

794
02.06.59

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

(ที่ 56009/276 ลว.26พฤษภาคม 2559 เรื่อง สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559)

 

Main Menu