ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

เกี่ยวกับกระทรวง

MOC  i-SERVICE

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น“ร่างแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ในระยะ 10 ปี” วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 – 13.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

935
13.10.58

Main Menu