ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

เกี่ยวกับกระทรวง

MOC  i-SERVICE

โฆษกกระทรวงพาณิชย์

31765
16.10.58

 

โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายข้าราชการประจำ (Spokesman of the Ministry)Logo Item

3

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
Miss Pimchanok Vonkhorporn
(ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
 
 

 

รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Spokesman of the Ministry)Logo Item

Rattana

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
Miss Rattana Theanvisitsakool
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์)
 

 

Vilaivan
นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
Mrs. Vilaivan Tapwongsri
(ที่ปรึกษาการพาณิชย์)

 

15/03/60

Main Menu