ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

เกี่ยวกับกระทรวง

MOC  i-SERVICE

โฆษกกระทรวงพาณิชย์

28512
16.10.58

 

โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายข้าราชการประจำ (Spokesman of the Ministry)Logo Item

3

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
Miss Pimchanok Vonkhorporn
(รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
 
 

 

รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Spokesman of the Ministry)Logo Item

Rattana

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล
Miss Rattana Theanvisitsakool
(รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์)
 
 

06/12/59

Main Menu