ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า ECONOMIC INDIES

MOC  i-SERVICE

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า ECONOMIC INDIES

8577
03.11.58
Next statement date 1 ก.พ. 60
Statement date 4 ม.ค.60
INDEX 12/16 M/M Y/Y A/A
CPI 106.93 0.13 1.13 0.19
CORE-CPI 106.90 0.01 0.74 0.74
PPI 102.10 0.90 1.10 -1.20
Next publish date 25 ม.ค.60
Publish date 26 ธ.ค.59
INDEX 11/16 M/M Y/Y A/A
EXI 96.90 0.00 1.70 -0.40
IMI 84.80 -0.80 2.70 -3.40
Inflation 12/16 : 0.19

Main Menu