TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561

1546
14.06.61

กองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา

Kk140661

Main Menu