Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 35 stories

Ops
ขยายช่องทางการตลาด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
การยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
MOU พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" ทำด้วยใจ ถวายพ่อ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
ขอบเขตการจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 2 ครั้ง (จังหวัดชุมพร และกระบี่) (ครั้งที่ 3)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dtn
สอบราคาจ้างโครงการ DTN Academy 2017
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าสินค้าอาหารสู่สากล
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164629342
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาค ประจำปี 2560 (LSPs Meeting & Matching)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการนิทรรศการ Excellent Logistics Management Award (ELMA) ภายในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX ประจำปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.