Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 32 stories

Ops
หารือผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
การเขียนหนังสือราชการ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
แนวทางในการดำเนินโครงการประชารัฐ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 25 stories

Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจ Character Licensing ภายในงาน Top Thai Brands 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dtn
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบบริการศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน Call Center 02-507-7555 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ร่างขอบเขตงาน ( TOR / ครั้งที่1 ) ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ผ่านสื่อวิทยุ ( สิ้นสุดวิจารณ์ 24 ม.ค.61 )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dbd
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
164451372
ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ บริษัทดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Night) งาน Hong Kong International Film TV Market ๒๐๑๘ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 3 (7-8 ก.พ. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรม "เรื่อง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ณ จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 2 (23-24 ม.ค. 61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.