Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 38 stories

Ops
กุญแจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารในงานบริการยุค 4.0
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
หลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
4.0 พลิกธุรกิจ...สู่โลกออนไลน์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
97 ปี กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
Offline 2 Online Expo 2017
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 24 stories

Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Dbd
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สู่ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
7460611.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อก้าวสู่บริการอัจฉริยะ (Smart Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
191281
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
193914
หัวข้อ "อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.