Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 41 stories

Ops
วุฒิบัตรหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
e-Marketplace เพื่อพัฒนา e-Commerce
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
นายทะเบียนระดับเข้มข้น รุ่นที่ 1/2561
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
เชื่อมโยงหลักสูตรสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 25 stories

Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
ขอบเขตงานจ้างประกวดราคาจ้างงานถมดินพร้อมบดอัดแน่น และงานกำแพงกันดิน สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 1-5 นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเบ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
140060705
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเพื่อใช้ในการเดินทางสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและไร้ทุจริต หลักสูตร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ฮจ ๒๒๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนามบัตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน 4 โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัด นครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน "สัมมนา SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ" วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จ. นครปฐม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “ปรับ e-Commerce ให้ทันกับเทคโนโลยี Fintech, Block Chain & Digital Currency” วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Article2
การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.