TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 42 stories

Ops
คณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอ (ภาคอีสาน)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 26 stories

Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาค สำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาค สำหรับภาคเหนือตอนบนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
16451922
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าขนส่ง โครงการงานแสดงสินค้า SIAL 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs" ในวันพุทธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 7 (4-5 เม.ย.61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.