ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 31 stories

Ops
เทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
แนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงบริการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
คณะอาจารย์และนักศึกษาม.นราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาดูงานกรมฯ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (Innovation Network : Smart Packaging) ภายใต้โครงการ Innovation Network 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ภาพรวมการให้บริการและกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๒)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
179115779
ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างดำเนินการออกแบบคูหานิทรรศการและภัณฑารักษ์ (ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลนิทรรศการ) สำหรับนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ภายใต้โครงการเครื่องหมายรับรอง DEmark สู่ตลาดโลก ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
สรุปผลการสอบราคาจ้างจัดงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2017 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.