ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 36 stories

Ops
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศึกษาดูงานกรมฯ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
เนปาลศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ประชุมหารือเรื่องผู้บังคับหลักประกัน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
รวบรวมรายการสินค้าและบริการที่ซื้อขายผ่าน e-Commerce
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 31 stories

Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

37881852
ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตกแต่งคูหา DITP Service Center ในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ งานแสดงสินค้า
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างดำเนินการออกแบบคูหานิทรรศการและภัณฑารักษ์ (ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลนิทรรศการ) สำหรับนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ภายใต้โครงการเครื่องหมายรับรอง DEmark สู่ตลาดโลก ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7768935
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างขนส่งตัวอย่างสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ANUGA 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164451372
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริม Wellness & Medical Service (WMS) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รับประทานในงาน THAIFEX 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ" ณ ส่วนกลาง ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า !!!ตรวจสอบรายชื่อโปรดคลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "แนวทางการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ห้องริชมอนด์บอลลูม 1 ชั้น 4
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2-2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.