สัญญา
สัญญา
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.5/2561)
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.5/2561)
สัญญาซื้อสลิงขับลิฟต์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ลิฟต์หมายเลข L4 L5 เเละ L6 (สญ.10/2561)
สัญญาซื้อสลิงขับลิฟต์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ลิฟต์หมายเลข L4 L5 เเละ L6 (สญ.10/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A (สญ.40/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A (สญ.40/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู้ Thailand 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.27/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู้ Thailand 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.27/2561)
สัญญาจัดซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
สัญญาจัดซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
สัญญาซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ สำหรับลิฟต์หมายเลข L20 เเละ L21 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (สญ.8/2561)
สัญญาซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ สำหรับลิฟต์หมายเลข L20 เเละ L21 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (สญ.8/2561)
สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์เเท็ปเล็ต (สญ.9/2561)
สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์เเท็ปเล็ต (สญ.9/2561)
สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเเละการค้าระหว่างประเทศ (สญ.38/2561)
สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเเละการค้าระหว่างประเทศ (สญ.38/2561)
สัญญาจ้างจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (สญ.37/2561)
สัญญาจ้างจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (สญ.37/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมหม้อเเปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 kVA (สญ.36/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมหม้อเเปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 kVA (สญ.36/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (cooling Tower) (สญ.35/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (cooling Tower) (สญ.35/2561)
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเจาะจง (สญ.34/2561)
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเจาะจง (สญ.34/2561)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.32/2561)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.32/2561)
สัญญาซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องเเม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.6/2561)
สัญญาซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องเเม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.6/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมผนังภายนอกอาคาร บริเวณชั้น 3-5 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปี2561 (สญ.31/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมผนังภายนอกอาคาร บริเวณชั้น 3-5 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปี2561 (สญ.31/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมกันซึมเเละซ่อมผนังห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี2561 (สญ.30/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมกันซึมเเละซ่อมผนังห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี2561 (สญ.30/2561)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.29/2661)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561 (สญ.29/2661)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าเเละธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปี 2561 (สญ.25/2561)
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าเเละธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ปี 2561 (สญ.25/2561)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academ) 2561 (สญ.4/2561)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academ) 2561 (สญ.4/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.24/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.24/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อ Social Media งบประมาณ 2561 (สญ.23/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand 4.0 ทางสื่อ Social Media งบประมาณ 2561 (สญ.23/2561)
ซื้อพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบ 2561 (สญ.3/2561)
ซื้อพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กระทรวงพาณิชย์ ปีงบ 2561 (สญ.3/2561)
ซื้อขายเเละอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 2561 (สญ.2/2561)
ซื้อขายเเละอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ 2561 (สญ.2/2561)
เช่ารถยนต์ประจำตำเเหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.5/2561)
เช่ารถยนต์ประจำตำเเหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2561 (สญ.5/2561)
เช่าหม้อเเปลงไฟฟ้าของอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
เช่าหม้อเเปลงไฟฟ้าของอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.4/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปี 2561 (สญ.22/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปี 2561 (สญ.22/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.20/2561)
จ้างบริการตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.20/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.19/2561)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 (สญ.19/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.18/2561)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ปีงบประมาณ 2561 (สญ.18/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.17/2561)
จ้างตรวจสอบเเละบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (สญ.17/2561)