ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดตัวหลักสูตรใหม่และความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สถาบัน NEA ถ.รัชดาภิเษก
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดตัวหลักสูตรใหม่และความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สถาบัน NEA ถ.รัชดาภิเษก
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า “รวมใจ...เพิ่มสุข...ช็อปสนุก..ลดรับปีใหม่” เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ธ.ค.60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า “รวมใจ...เพิ่มสุข...ช็อปสนุก..ลดรับปีใหม่” เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ธ.ค.60)
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 5-6 ธันวาคม 2560
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอันตรา สยาม กรุงเทพฯ (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอันตรา สยาม กรุงเทพฯ (สร.พณ.)
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ดีที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันเสาร์-อาทิตย์ดีที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560