ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “STYLE”
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “STYLE”
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ พื้นที่เขตบางบอน (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ต.ค. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ พื้นที่เขตบางบอน (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ต.ค. 2560)
H.E. Mr. Fernando Quiros เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Fernando Quiros เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. U Myo Myint Than เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. U Myo Myint Than เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดน่าน (สำนักงานรัฐมนตรี 9 ต.ค. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดน่าน (สำนักงานรัฐมนตรี 9 ต.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ธุรกิจไทยโตไปด้วยกัน” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ บุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ธุรกิจไทยโตไปด้วยกัน” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ บุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย สู่โชวห่วย-ไฮบริด” เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 27 ก.ย. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย สู่โชวห่วย-ไฮบริด” เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 27 ก.ย. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อ ตรวจสอบความพร้อมของการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อ ตรวจสอบความพร้อมของการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD” (D-LOG Award) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ก.ย. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD” (D-LOG Award) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ก.ย. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และผลักดันธุรกิจบริการไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และผลักดันธุรกิจบริการไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานรัฐมนตรี 4 ก.ย. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานรัฐมนตรี 4 ก.ย. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2560)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560 โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560 โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น MOC Biz Shop" เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น MOC Biz Shop" เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามงานของกระทรวงพาณิชย์ ด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 29 ส.ค. 2560)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามงานของกระทรวงพาณิชย์ ด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 29 ส.ค. 2560)
H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ส.ค. 60)
H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ส.ค. 60)
ผู้บริหาร P&G เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหาร P&G เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Philip Dalidakis รัฐมนตรีรัฐด้านธุรกิจขนาย่อมนวัตกรรม และการค้า รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี)
H.E. Mr. Philip Dalidakis รัฐมนตรีรัฐด้านธุรกิจขนาย่อมนวัตกรรม และการค้า รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์
นายโซจิ ซาคาอิ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2560
นายโซจิ ซาคาอิ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2560
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Expo and Forum 2017) โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงาน วันที่ 3 ส.ค. 60
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Expo and Forum 2017) โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงาน วันที่ 3 ส.ค. 60
พาณิชย์แจง ผลตรวจข้าวเป็นที่ยอมรับ พร้อมยันมีระบบควบคุมไม่มีการเวียนเทียน
พาณิชย์แจง ผลตรวจข้าวเป็นที่ยอมรับ พร้อมยันมีระบบควบคุมไม่มีการเวียนเทียน
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย : ASEAN – India Expo and Forum” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย : ASEAN – India Expo and Forum” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น ถนนเสรีไทย ซอย 5 คลองจั่น บางกะปิ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.ค. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ตลาดเคหะชุมชนคลองจั่น ถนนเสรีไทย ซอย 5 คลองจั่น บางกะปิ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.ค. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระรามเก้า (สร.พณ. 13 ก.ค. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระรามเก้า (สร.พณ. 13 ก.ค. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทางลัดสร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานราก” เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สำนักงานรัฐมนตรี 12 ก.ค. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทางลัดสร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานราก” เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สำนักงานรัฐมนตรี 12 ก.ค. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว Organic @ Natural Expo 2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว Organic @ Natural Expo 2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ค. 2560)
ผู้บริหารบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 60)
ผู้บริหารบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อีสานเอ็กซโป 2017 : Exan Expo 2017” ครั้งที่ 1เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อีสานเอ็กซโป 2017 : Exan Expo 2017” ครั้งที่ 1เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กลุ่มบริษัทในเครืออดิตยาเบอร์ล่า (ประเทศไทย) นายซานจีฟ สูท ตำแหน่ง Country Head (Thailand) เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 มิ.ย. 60)
กลุ่มบริษัทในเครืออดิตยาเบอร์ล่า (ประเทศไทย) นายซานจีฟ สูท ตำแหน่ง Country Head (Thailand) เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 มิ.ย. 60)