ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นายสมชาติ อุบลชาติ และคณะจากจีน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60)
นายสมชาติ อุบลชาติ และคณะจากจีน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60)
JETRO เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60)
JETRO เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60)
H.E. Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฃ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (สร.พณ. 13 มี.ค. 60)
H.E. Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฃ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (สร.พณ. 13 มี.ค. 60)
สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60)
สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน...ความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญในอนาคต” ในงาน Trade Association’s President Club (TAP Club) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน...ความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญในอนาคต” ในงาน Trade Association’s President Club (TAP Club) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) 4.0 Season lll เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) 4.0 Season lll เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหารโตโยต้า ทูโช ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
ผู้บริหารโตโยต้า ทูโช ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ. 17 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ. 17 ก.พ. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Smart Startup 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Smart Startup 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 2560)
H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 60)
H.E. Mr. Simon Roded เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.พ. 60)
H.E. Mr. Simon Roded เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.พ. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewely Fair 2047) เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewely Fair 2047) เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมกรมการค้าภายใน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมการค้าภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมกรมการค้าภายใน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมการค้าภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย (ย้อนหลัง) เรื่อง เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการสู่โลกการค้ายุคใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย (ย้อนหลัง) เรื่อง เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการสู่โลกการค้ายุคใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
H.E. Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ม.ค. 60)
H.E. Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ม.ค. 60)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดตัว “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดตัว “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Rishad bathiudeen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ม.ค. 60)
H.E. Mr. Rishad bathiudeen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ม.ค. 60)
นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แซล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แซล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน Start to SMART 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน Start to SMART 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “สุขปีใหม่ 2560” และพิธีปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ม.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร “สุขปีใหม่ 2560” และพิธีปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ม.ค. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ สถานีขนส่งหมอชิต (สำนักงานรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 59)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ สถานีขนส่งหมอชิต (สำนักงานรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 59)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 (สร. 26 ธ.ค. 59)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 (สร. 26 ธ.ค. 59)