ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานเปิดตัว “การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานเปิดตัว “การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต
รัฐมนตรีรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ H.E. U Soe Nyunt L win, (State Minister of Planning and Economic และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ H.E. U Soe Nyunt L win, (State Minister of Planning and Economic และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
นายสมชาติ อุบลชาติ และคณะจากจีน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60)
นายสมชาติ อุบลชาติ และคณะจากจีน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60)
JETRO เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60)
JETRO เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60)
H.E. Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฃ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (สร.พณ. 13 มี.ค. 60)
H.E. Mr. Hazem Elsayed Badawy Eltahry เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฃ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (สร.พณ. 13 มี.ค. 60)
สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60)
สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 มี.ค. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน...ความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญในอนาคต” ในงาน Trade Association’s President Club (TAP Club) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกเปลี่ยน...ความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญในอนาคต” ในงาน Trade Association’s President Club (TAP Club) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) 4.0 Season lll เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) 4.0 Season lll เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (59th Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ผู้บริหารโตโยต้า ทูโช ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
ผู้บริหารโตโยต้า ทูโช ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ. 17 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ. 17 ก.พ. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Smart Startup 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Smart Startup 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 2560)
H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ก.พ. 60)
H.E. Mr. Simon Roded เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.พ. 60)
H.E. Mr. Simon Roded เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.พ. 60)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewely Fair 2047) เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (The 59th Bangkok Gems and Jewely Fair 2047) เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 2560)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมกรมการค้าภายใน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมการค้าภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 60)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมกรมการค้าภายใน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมการค้าภายใน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ก.พ. 60)
H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย (ย้อนหลัง) เรื่อง เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการสู่โลกการค้ายุคใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชม รายการเดินหน้าประเทศไทย (ย้อนหลัง) เรื่อง เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการสู่โลกการค้ายุคใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
H.E. Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ม.ค. 60)
H.E. Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ม.ค. 60)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดตัว “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดตัว “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่” เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Rishad bathiudeen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ม.ค. 60)
H.E. Mr. Rishad bathiudeen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์รัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 13 ม.ค. 60)
นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แซล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แซล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร.พณ.)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน Start to SMART 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 2560)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน Start to SMART 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 2560)