Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ วันจันทร์ที่่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญร่วมสัมมนา "วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ฟรี!!! รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบการ LSPs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0" (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu