TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อการอบรม Workshop "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 7 (4-5 เม.ย.61)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs " ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาคารอินแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม เรื่อง“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 6 ในวันที่ 21-22, 28-29 มีนาคม 2561 (4 วัน)เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา (รายละเอียดโปรดคล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้บังคับหลักประกัน" ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ "ผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่" วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องทิพวรรณ ชั้น G โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu