ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2-2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่ยุค Thailand 4.0" วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้อง AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกาจการ NPAEs" วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องฟินิกซ์ 2-6 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญสถาบันการเงิน และผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่เข้าร่วมสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.00 น. (สัมมนาฟรี)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สัมมนาฟรี) ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณดำเนินธุรกิจที่อยากทำได้เต็มที่ นี่คือเรื่องใหม่ที่ธุรกิจต้องรู้
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more

Main Menu