ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

Fas087
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผู้ดำเนินการตกแต่งนิทรรศการร้านคาเฟ่ต้นแบบยุคใหม่ Innovation plus Design Style Cafe (I+D Style Cafe) ในงานแสดงสินค้า BIG+BIH April 2017 งาน THAIFEX 2017 และ งาน T.I.D.E. 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164629342
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการร้านคาเฟ่ต้นแบบยุคใหม่ Innovation plus Design Style Cafe (I+D Style Cafe) ในงานแสดงสินค้า BIG+BIH April 2017 งาน THAIFEX 2017 และ งาน T.I.D.E. 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366720683 Email
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ ASEAN-India
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตกแต่งคูหา DITP Service Center ในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ งานแสดงสินค้า
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164451372
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริม Wellness & Medical Service (WMS) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้รับประทานในงาน THAIFEX 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

Imsis220 011
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าเช่าพื้นที่และจ้างเหมาดำเนินการทำนัดหมายโครงการคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบริหารการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของไทย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าเช่าพื้นที่และจ้างเหมาดำเนินการทำนัดหมายโครงการคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบริหารการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของไทย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าพื้นที่ Thailand Week 2017 ณ เมืองจัณฑิครห์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าพื้นที่ Mini Thailand Week ณ รัฐสิกขิม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164629342
ราคากลาง โครงการจัดจ้างการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งคูหาประเทศไทย APLF
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu