TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

140060705
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการค้า ผ่านสื่อในสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ในงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนามบัตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญงานแสดงสินค้า Thailand Week ๒๐๑๘ ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

7768935
การประกวดราคาการจ้างเหมาดำเนินงานทางด้านการตลาดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380030673 Transaction 3D
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เจาะตลาดสินค้า Health Food ของไทยในสเปน ร่วมกับห้างสรรพสินค้า El Corte Ingles
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาดำเนินการจัดงานและเช่าพื้นที่สถานที่จัดงานคณะผู้แทนการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยเยือนกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองในวันเปิดคูหาในงาน Salone del Mobile 2018 ตามโครงการพัฒนาสินค้าเจาะตลาดกลุ่ม Hospitality ในอิตาลี/ยุโรป ปีที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
การจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อช่วยดำเนินโครงการเจรจาธุรกิจ ณ นครโอซากา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu