TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรม ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับไทยสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าขนส่ง โครงการงานแสดงสินค้า AAPEX 2019 / ค่าเช่าพื้นที่ โครงการงานแสดงสินค้า AAPEX 2019
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอาหาร ปี ๒๕๖๒ (THAIFEX - World of Food Asia 2019)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๒ (THAIFEX -World of Food Asia 2019)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอาหาร ปี ๒๕๖๒ (THAIFEX - World of Food Asia 2019)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยพรีเมี่ยมในเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยพรีเมี่ยมผ่านช่องทาง Modern Trade(Aeon Supermarket)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการขอเช่าพื้นที่ดำเนินโครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (Business Matching & Networking)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาสินค้าและการตลาดจากญี่ปุ่น ตามโครงการพัฒนาและจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีนวัตกรรม ดีไซน์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่น เกาหลี ปี 2562
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาหารไทยในตลาดผู้บริโภคฮิสแปนิก ในงาน Fiesta del Sol (ตามโครงการการส่งเสริมการขายอาหารไทยเข้าตลาดผู้บริโภคฮิสแปนิกร่วมกับผู้นำเข้าในเขตนครชิคาโก)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu