ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)

ประกาศราคากลาง

Dtn
ราคากลางโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่สาธารณชนในรุปแบบ " ห้องสมุดอาเซียน " กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนตะลุยฝันอาเซียน ตอน ก้าวสู่ AEC เพิ่มเติม (reprint)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนตะลุยฝันอาเซียน ตอน ก้าวสู่ AEC เพิ่มเติม (reprint)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ราคากลางเครื่องเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ราคากลางจัดเช่าอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/48 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ ผลประกวด สอบราคา

Dtn
ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำโครงการ DTN Business Plan2017 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการจ้างทำวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบแเสื้อยืดคอกลม หมวก ร่ม แฟรชไดรฟ ปากกา และพวงกุญแจหยอด
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำโครงการ FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการ FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผุ้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion Prevention System ) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา

Dtn
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 ชั้น 7 และชั้น 8 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ร่างเอกสารประกวดราคา ( ครั้งที่ 1 ) จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 ชั้น 7 และชั้น 8 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
สอบราคาจ้างทำวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวัสดุเสื้อยืดคอกลม หมวก ร่ม แฟรชไดรฟ ปากกา และพวงกุญแจหยอด
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ประกวดราคาจ้างทำโครงการ DTN Business Plan 2017 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ร่างขอบเขตงาน TOR (ครั้งที่1) ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการ DTN Business Plan Award 2017 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศอื่นๆ

Dtn
ขายทอดตลาดวัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ( จำนวน 30 รายการ )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 38 รายการ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
เชิญร่วมงานสัมมนา เจาะลึก CLMV ขยายโอกาสอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “FTA ไทย-FTA โลก: จะเกิดอะไร หากไทยไม่ทำ FTA” ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 2 รายการ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน

Dtn
ปี 2560
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2559
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2558
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2557
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2556
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu