Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)

ประกาศ ผลประกวด สอบราคา

Dtn
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (NTR) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ 1 ระบบ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลการสอบราคาจ้างทำสื่อวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ FTA ในรูปแบบต่างๆ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืดคอกลม หมวก ร่ม แฟรชไดรฟ ปากกา และพวงกุญแจยางหยอด
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำโครงการ DTN Business Plan2017 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา

Dtn
ร่างขอบเขตงาน ( TOR ) ร่างเอกสารประกวดราคา ( ครั้งที่ 1 ) โครงการจ้างทำโครงการ 50 ปี อาเซียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) สิ้นสุดวิจารณ์ 31 พ.ค.60
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
สอบราคาจ้างโครงการ DTN Academy 2017
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 ชั้น7 และชั้น 8 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ( ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ร่างเอกสารประกวดราคา ( TOR /ครั้งที่ 1 ) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 ชั้น 7 และชั้น 8 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ( ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน

Dtn
ปี 2560
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2559
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2558
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2557
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dtn
ปี 2556
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu