ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ร่าง ขอบเขตของงานจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 3)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่) (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้วเครน) จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดงาน"มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษตาก" (Tak SEZ Fair 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 3)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดจ้างพิมพ์ป้าย/สติ๊กเกอร์โครงการ"สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ร่าง ประกาศเชิญชวนมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตรามวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 3)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
สอบราคาจ้างพิมพ์ป้าย/สติ๊กเกอร์โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
ร่างพิจารณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน ) จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15 KVA พร้อมติดตั้งครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่)(ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดพิจารณ์การประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560” จำนวน 2 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
ร่าง เอกสารประกวดราคาจัดจ้างงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 3)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้วเครน) จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2559
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขครั้งที่ 12558)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu