TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ของขวัญของชำร่วยและเครื่องตกแต่งบ้าน

MOC   i-SERVICE

ข่าวการพาณิชย์
No stories found!
ข่าวสาร-ข้าว
No subcategories, 15 stories

319497
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 17-21 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
241131
สถานการณ์และโอกาสการขยายตลาดสินค้าข้าวไทยในภูมิภาคอเมริกา (สคต.ลอสแอนเจลิส)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689913
ข่าวประจาสัปดาห์ สคต. ฮ่องกง ระหว่าง 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561 ไทยจัดแถลงข่าวป้องกันข้าวปลอมในฮ่องกง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
030401 1877 0041 O  S.thb
ข่าวเด่นปจส สคต. ฮ่องกง (21-27 พ.ค. 61 ) หัวข้อข่าว ฮ่องกงจับข้าวหอมมะลิปลอม 22,600 กิโลกรัม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
229355
สหรัฐฯ ส่งข้าวจัสมิน 3 พันธุ์ใหม่เข้ามาแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ยาง
No subcategories, 11 stories

7251683
รายงานการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า EXPOBOR 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
169698
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (29พ.ค.-2มิ.ย.)สคต. บูดาเปสต์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
147491
บทบาท
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
147468
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2559
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689785
สถิติการนำเข้าประเทศญี่ปุ่นสินค้ายางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น ปี2013 - 2015 (Jan.-Jul.)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ไม้ดอกไม้ประดับ
No subcategories, 12 stories

221567
การเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ากล้วยไม้นานาชาติของไต้หวัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7362852
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (19-25 กพ. 61)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
154075784
การเยี่ยมพบผู็นำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากไทยรายใหญ่ของไต้หวัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190551
Fact Sheet ประจำเดือน ก.ค 60
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
94314
รายงานการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Nordic Flower Expo 2015
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ปศุสัตว์
No subcategories, 15 stories

237201
สถานการณ์ตลาดนำเข้ากุ้งในญี่ปุ่น (สคต.กรุงโตเกียว)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190551
Fact Sheet ประจำเดือน ก.ค 60
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190477
ข่าวเด่นสคต.แวนคูเวอร์ แคนาดาวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (16-20 ม.ค.)สคต. บูดาเปสต์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
146136
เวียดนามหวั่นมะม่วงหิมพานต์ไม่พอส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป
No subcategories, 15 stories

324850
รัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ยอมรับร่างกฎหมายห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มจากเอเชี&#3
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
317931
รายงาน Business Creation & Networking บริษัท Southeastern Food Supplies (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
301517
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส - รสชาติทุเรียนในมุมมองของผู้บริโภคอเมริกัน (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 10-14 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19190856
ข่าวเด่นปจส ผลกระทบจากมาตรการด้านภาษี จากผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Asia Fruit Logistica 2018(2-8 กย 61)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
241132
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-อาหารฮาลาล
No subcategories, 15 stories

317931
รายงาน Business Creation & Networking บริษัท Southeastern Food Supplies (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7768373
รายงานสถานการณ์ตลาดฮาลาลในฮ่องกง กันยายน 2561(สคต. ฮ่องกง)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689993
DTI ระบุ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจในปี 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
207972
ตลาด ซอส-น้ำสลัด-เครื่องปรุงรส ในรัสเซีย ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160281
รายงานตลาด: ซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในรัสเซีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-อาหารอื่นๆ
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
No subcategories, 15 stories

320656
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 23-30 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
297907
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (7- 10 ก.ย. 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295530
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 3-7 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295503
ยอดขายสินค้าสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ในเยอรมนีเติบโตขึ้น (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295500
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน ๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ยานยนต์,อุปกรณ์และส่วนประกอบ
No subcategories, 15 stories

322911
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 24-28 ก.ย. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
320656
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 23-30 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295500
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน ๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
281299
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 3-7 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19185597
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 3-7 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-วัสดุก่อสร้าง
No subcategories, 14 stories

297907
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (7- 10 ก.ย. 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
280861
Fact Sheet ประจำเดือน ส.ค. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264448
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจปี 2019 ที่อยู่ในอาณาเขตของ สคต. เบอร์ลิน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264447
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
256339
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
No subcategories, 18 stories

295530
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 3-7 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264447
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264448
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจปี 2019 ที่อยู่ในอาณาเขตของ สคต. เบอร์ลิน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-สิ่งพิมพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
No subcategories, 15 stories

297907
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (7- 10 ก.ย. 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295530
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 3-7 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295500
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน ๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19185597
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 3-7 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
280861
Fact Sheet ประจำเดือน ส.ค. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-อัญมณีและเครื่องประดับ
No subcategories, 18 stories

23689785
Factsheetสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับประจำเดือน ม.ค.-ส.ค.61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689785
Factsheetสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับประจำเดือน ม.ค.-ส.ค.61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
301515
ผู้บริโภค Young Age ให้ความสนใจสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีค่ามากขึ้น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
280861
Fact Sheet ประจำเดือน ส.ค. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
280861
Fact Sheet ประจำเดือน ส.ค. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องใช้เดินทางเครื่องหนังและรองเท้า/อุปกรณ์กีฬา
No subcategories, 15 stories

319498
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 24-28 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
314554
ความนิยมมวยไทยในสหภาพยุโรป
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19161920
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 9-15 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264448
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจปี 2019 ที่อยู่ในอาณาเขตของ สคต. เบอร์ลิน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
242151
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นด้าย
No subcategories, 15 stories

311492
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 17-21 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
280861
Fact Sheet ประจำเดือน ส.ค. 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
268691
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 2
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
264448
งานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจปี 2019 ที่อยู่ในอาณาเขตของ สคต. เบอร์ลิน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
No subcategories, 15 stories

249831
ชาวเยอรมันซื้อสินค้าแฟร์เทรดเพิ่มขึ้น (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
242150
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
88888 643 Earth One
Business Creation and Networking
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
236238
ส่วนแบ่งตลาดและประเทศคู่แข่งสินค้าสาคัญของไทยในญี่ปุ่น ปี 2559-2561 เดือนมกราคม - เมษายน 2561 (สคต.กรุงโตเกียว)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
230327
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ของขวัญของชำร่วยและเครื่องตกแต่งบ้าน
No subcategories, 14 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เคหะสิ่งทอ
No subcategories, 17 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ของเล่น
No subcategories, 15 stories

271018
อุตสาหกรรมเกมส์ในสวิตเซอร์แลนด์ ความหวังและความกังวล (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
241133
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
225702
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19114156
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 9 - 12 เมษายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
223353
รายงานการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า โครงการ SMEs Pro-active งานแสดงสินค้า Spielwarenmesse 2018 (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องเขียน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว
No subcategories, 15 stories

314554
ความนิยมมวยไทยในสหภาพยุโรป
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
314543
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
297907
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (7- 10 ก.ย. 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19161920
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จาก สคต.ไมอามี (วันที่ 9-15 กันยายน 2561)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
295503
ยอดขายสินค้าสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ในเยอรมนีเติบโตขึ้น (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-สิ่งแวดล้อม
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-นวัตกรรม
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ผลิตภัณฑ์แและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
No subcategories, 15 stories

317931
รายงาน Business Creation & Networking บริษัท Southeastern Food Supplies (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
311515
start-up ฟาร์มเพาะแมลงออร์แกนิค (สคต.แฟรงก์เฟิร์ต)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
305790
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 38 ปี 2561 (สคต.ชิคาโก)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
301516
นวัตกรรมอาหารทะเลในสหรัฐฯ (จัดทำโดย สคต.ลอสแอนเจลิส)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
301517
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต ลอสแอนเจลิส - รสชาติทุเรียนในมุมมองของผู้บริโภคอเมริกัน (Weekly News from TTCLA) ฉบับวันที่ 10-14 กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ฮาลาล
No subcategories, 13 stories

317931
รายงาน Business Creation & Networking บริษัท Southeastern Food Supplies (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
260627
ข้าวยักษ์ชุดแรกของสถานบันข้าวยักษ์ชุดแรกของสถานบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนได้ทดลองสำเร็จที่หนานหนิง ผลผลิตต่อไร่ทะลุ 333 กิโลกรัม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689993
DTI ระบุ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจในปี 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
207972
ตลาด ซอส-น้ำสลัด-เครื่องปรุงรส ในรัสเซีย ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160281
รายงานตลาด: ซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรสในรัสเซีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ดิจิตอลคอนเท้นท์
No subcategories, 10 stories

Vbbhd0052
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากสคร.ไมอามี (วันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2558)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
466969809
รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการขายร่วมกับห้าง Assi Plaza เมือง Duluth รัฐจอร์เจีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19151489
รายงาน Business Creation and Networking บริษัท National Food LLC. (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
95460
รายงานเครือรัฐเปอร์โตริโกอาจจะผิดนัดชำระหนี้
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
008690288 Earth Looping Virtual Set 713 5
รายงานผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศยกเลิกมาตรการคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อสกุลเงินยูโร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-โฆษณา
No subcategories, 7 stories

131659
การส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์ในเขตอาณาดูแลของสคร. ชิคาโก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689993
รายงานสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87984
บริษัทเกมส์ไต้หวันต้องการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์/เพลง/ภาพลักษณ์ศิลปิน/นวนิยาย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
009025923 Vintage Microphone Looping Ani 713 82
รายงานความสำเร็จโครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน Adfest 2014
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
84406
วิเคราะห์ข่าวเด่นจากฮ่องกง 12-16 พค 57 "ฮ่องกงใช้ห้องสมุดน้อยลงหลังกระแสสมาร์ทโฟนบูม"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ธุรกิจสุขภาพ
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-การศึกษานานาชาติ
No subcategories, 11 stories

Vbbhd0052
การเยี่ยมชมงาน Ventur ap 2015 (Taipei)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139211
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (6 - 9 พ.ย. 58)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
131147
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 3-7 ส.ค. 2558
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
95124
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
91795
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (13 - 16 พ.ย. 57)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-แฟรนไชส์
No subcategories, 10 stories

009025923 Vintage Microphone Looping Ani 713 82
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทย FIM 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139513
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 16-20 พ.ย. 2558
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139350
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
131307
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 10-14 ส.ค. 2558
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
99238
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 13-17 ก.ค. 58
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ซอฟต์แวร์
No subcategories, 15 stories

140826
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (18 - 21 ธ.ค. 58)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139824
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 30 พย. - 4 ธค. 58
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Vbbhd0052
การเยี่ยมชมงาน Ventur ap 2015 (Taipei)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139701
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (27 - 30 พ.ย. 58)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139393
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (13 - 16 พ.ย. 58)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-การพิมพ์
No subcategories, 3 stories

ข่าวสาร-ก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
No subcategories, 15 stories

160580
ผู้บริโภคดัตช์เริ่มเที่ยวพักผ่อนนานขึ้นและแพงขึ้น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689993
สรุปข่าวเด่นประเทศญี่ปุ่นรายสัปดาห์ 26 มี.ค.- 1 เม.ย. 2559 (สคร.โอซากา)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Gov News Index
ข่าวเด่นรายสัปดาห์(ระหว่างวันที่ 14-20 กพ 59) สคร. ฮ่องกง เรื่อง ผลประกอบการดิสนี่ย์แลนด์ฮ่องกง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
140879
รายงาน ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอในประเทศเยอรมนี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
200136900 001
สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ในฮ่องกง (6 - 12 ธ.ค.58) เรื่อง ฮ่องกงวางมาตรการกดราคาบ้าน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-การจัดประชุมและนิทรรศการ
No subcategories, 7 stories

139642
Fach Sheet ประจำเดือน พฤศจิกายน 58
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
138219
Fach Sheet ประจำเดือน ตุลาคม 58
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
94016
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 4 - 8 พ.ค. 2558 จาก สคร. โรม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
93749
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน (24 – 27 เมษายน 2558)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689993
รายงานสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-อู่เรือ
No subcategories, 2 stories

ข่าวสาร-โลจิสติกส์การค้า
No subcategories, 15 stories

23689913
กฎหมายการลงทุน และขั้นตอนการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจในเมียนมา ฉบับภาษาไทย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19166591
ขอเชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เจรจาการค้าและขยายเครือข่ายในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
165772
Trade Facilitation Agreement (TFA) และการดำเนินงานของสหรัฐฯภายใต้แนวทาง TFA
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Tv Ghetto03 8262013
รายละเอียดและใบสมัครโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689913
DITP เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมงาน TILOG LOGISTISTIX 2017
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ร้านอาหารไทย
No subcategories, 9 stories

88888 1100 June21 09 BGS TWO
รายงาน Business Creation and Networking บริษัท Outrigger Trading Limited ประเทศจาไมกา (สินค้าอาหาร)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
009025923 Vintage Microphone Looping Ani 713 82
การสร้างความรับรู้ด้านอาหารไทยในตลาดไต้หวัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
86849
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 28 กค. - 1 2557
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
83540
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 7-11 เมษายน 2557
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
15614611
รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 1-7 พ.ย. 2557 (สคร.โอซากา)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-สปาไทย
No subcategories, 18 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ภาพยนตร์
No subcategories, 11 stories

ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-มันสำปะหลัง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-ปาล์มน้ำมัน
No subcategories, No stories

No stories found!
สินค้าเกษตรอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-น้ำมัน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สินค้าอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เชื้อเพลิง
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวสาร-เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
No subcategories, 15 stories

131748
รายงานผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2015 (20 - 22/8/2015)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
89092
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (24 - 27 ต.ค. 57)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
RET 032
Rise in import tariffs on various products
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
RET 032
Rise in import tariffs on various products
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87365
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 18-22 สิงหาคม 2557 จาก สคร. โรม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวสาร-ผลิตภัณฑ์และเภสัชกรรม
No subcategories, 16 stories

131748
รายงานผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2015 (20 - 22/8/2015)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
89092
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (24 - 27 ต.ค. 57)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87365
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 18-22 สิงหาคม 2557 จาก สคร. โรม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
86870
ข่าวเด่น สคร. โคเปนเฮเกน นอร์เวย์เริ่มการพัฒนาการผลิตอาหารปลาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
85008
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากไต้หวันประจำวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2557
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมการค้าต่างประเทศ
No subcategories, 10 stories

Dft
การนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลง TAFTA และความตกลง TNZCEP ปี 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... (เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2562)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2562ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศ! ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้า 11 รายการ สำหรับปี 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมการค้าภายใน
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวการพาณิชย์-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 30 stories

Coffee Narn 1e10f38bc517a0319acdf5c0755d116c
กรมเจรจาฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ พัฒนากาแฟไทยเจาะตลาดโลก
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Value TH ASEAN F0d96d09c37bbada1813fae22f3f6a92
“พาณิชย์” ติดตามสถานการณ์ สหราชอาณาจักร – อียู ใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือเบร็กซิท (Brexit)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Upov Vietnam 444a7615538b935f56d6a323f2ba16d8
กรมเจรจาฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
778899 16d7295e2b8171339d82bdd54c854454
“พาณิชย์” เผยผลสำเร็จการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนนัดแรก กาง Road Map แผนการทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนปี 2562
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Plan 4IR 9f18ab1a1affcb953478f6b210478af8
อาเซียนเร่งวางแนวทางรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมทรัพย์สินทางปัญญา
No subcategories, 13 stories

http://ipthailand.go.th/th/dip-news.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/dip-news.html
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุมผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/dip-news.html
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/dip-news.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/dip-news.html
การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
No subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวการพาณิชย์-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 37 stories

378573
จับตาตลาด Vegan Cosmetics ในออสเตรเลีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
378573
จับตาตลาด Vegan Cosmetics ในออสเตรเลีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
174360302
Factsheet New Zealand August 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
313769
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้านิวซีแลนด์ ประจำเดือนสิงหาคม2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
364363
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากออสเตรเลีย ฉบับที่ 46 ปี 2561 (สคต.ซิดนีย์)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-องค์การคลังสินค้า
No subcategories, 13 stories

Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ขอบเขตงาน(TOR) จ้างลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดหาผู้รับประกันภัยคุ้มครองข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกน
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง/ไซโล/คลังสินค้าระบบควบคุมบรรยากาศตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Icon1
ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครผู้ซื้อข้าวสาร เพื่อนำไปผลิตและจำหน่าย
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-สำนักงานปลัดฯ
No subcategories, 11 stories

LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
CLMVT Forum 2018 ดึง 5 ประเทศร่วมสร้างขุมทองแห่งโอกาส ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
CLMVT Forum 2018 ดึง 5 ประเทศร่วมสร้างขุมทองแห่งโอกาส ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2561
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
การบริหารคนคุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Talents Management)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวการพาณิชย์-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
No subcategories, 11 stories

ชมทั้งหมด

Main Menu