TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ปศุสัตว์

MOC   i-SERVICE


237201
สถานการณ์ตลาดนำเข้ากุ้งในญี่ปุ่น (สคต.กรุงโตเกียว)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190551
Fact Sheet ประจำเดือน ก.ค 60
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190477
ข่าวเด่นสคต.แวนคูเวอร์ แคนาดาวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (16-20 ม.ค.)สคต. บูดาเปสต์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
146136
เวียดนามหวั่นมะม่วงหิมพานต์ไม่พอส่งออก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
23689865
Macri slashes agriculture export duties; farmers promise 30% larger crop next year
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
89683
Poultry sector fears bird flu outbreak
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
139252
การเยี่ยมชมศูนย์ส่งออกครบวงจรสำหรับสินค้าปลาและสัตว์น้ำสวยงามในไต้หวัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
138269
การเยี่ยมชมงาน 2015 Taiwan Aquarium Expo
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Main Menu