TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ปศุสัตว์

MOC   i-SERVICE


237201
สถานการณ์ตลาดนำเข้ากุ้งในญี่ปุ่น (สคต.กรุงโตเกียว)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
230331
จีนสั่งเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น(สคต.เซี่ยเหมิน)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
214768
ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเยอรมนี (2 – 5 ก.พ. 61)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
206731
Fact Sheet ประจำเดือน ต.ค. 60
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190551
Fact Sheet ประจำเดือน ก.ค 60
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
190477
ข่าวเด่นสคต.แวนคูเวอร์ แคนาดาวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
168767
ข่าวเด่นไต้หวันประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ (16-20 ม.ค.)สคต. บูดาเปสต์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
150813
ข่าวเด่นสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม 2559 (30 ก.ค.-5 ส.ค. 2559) ของ สคต. ลอนดอน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Main Menu