TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

197
10.04.62

Please publish modules in offcanvas position.