TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

3136
11.02.62

1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

2. ใบสมัครสอบแข่งขัน

3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    3.1 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (เอกสารแนบท้าย 1)

    3.2 ห้องสอบและอาคารสอบ (เอกสารแนบท้าย 2)

    3.3 แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

    4.2 แผนผังสถานที่สอบ

5. ประกาศการขึ้นบัญชี

6. การเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้

Please publish modules in offcanvas position.