Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
14493757
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
001120 0564 0001 L  S.thb
โครงการจัดกิจกรรม “ Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
001120 0564 0001 L  S.thb
โครงการจัดกิจกรรม “ Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
14493757
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
รับสมัครสัมมนาเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านพาณิชย์อิเล็กรอนิกส์ จำนวน 2 หัวข้อ ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ e-Commerce ด้านการตลาดอนไลน์ จำนวน 4 หัวข้อ งบประมาณ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu