Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ SME เข้าร่วมการสัมมนา "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย" ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
191281
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
193914
หัวข้อ "อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา"วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)" ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ คลิกดูรายละเอียด!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
191264
"จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ วันจันทร์ที่่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu