TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ"ยกระดับสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องลำตะคอง 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา *ยังคงรับสมัครต่อเนื่อง* (รายละเอียดโปรดคลิก)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเรียนเชิญสมัครประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561-24 สิงหาคม 2561 รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *รายละเอียดโปรดคลิก*
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
239810
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญร่วมงาน "Biz Space Startup Solution for SME” กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Exchange) ถนนกรุงธนบุร
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu