ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

อบรมสัมมนา
Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ STRONG" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "แนวทางการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ห้องริชมอนด์บอลลูม 1 ชั้น 4
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2-2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 10 stories

http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาลิขสิทธิ์ : เบื้องหลังความสำเร็จของวรรณกรรมและละครไทย กับความภูมิใจของศิลปิน
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
สัมมนาเรื่อง Power of innovation พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 17 stories

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ STRONG" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา "แนวทางการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ห้องริชมอนด์บอลลูม 1 ชั้น 4
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2-2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เทคนิคการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้อย่างถูกต้อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 30 stories

Re EnactmentEvent KettleCorn
กิจกรรม "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Re EnactmentEvent KettleCorn
กิจกรรม "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
0007843179K 849x565
ความรู้เบื้องในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 129
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7628342
Eurasian day รุกตลาดรัสเซีย คาซัคสถาน รู้ลึกกลยุทธ์ทำการค้าอย่างเทพ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160467
“พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 15 stories

Re EnactmentEvent KettleCorn
กิจกรรม "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
0007843179K 849x565
ความรู้เบื้องในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 129
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7628342
Eurasian day รุกตลาดรัสเซีย คาซัคสถาน รู้ลึกกลยุทธ์ทำการค้าอย่างเทพ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160467
“พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุคใหม่”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
0007843179K 849x565
หัวข้อ "The Digital Enterprise 4.0 (พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ E-Commerce)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu