Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

อบรมสัมมนา
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" (12 ธ.ค.2560)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 12-13 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียด คลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 16 stories

http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 20 stories

Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" (12 ธ.ค.2560)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 12-13 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียด คลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันและการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน"
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 30 stories

203674
โครงการฝึกอบรม "เสริสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203668
เรื่อง "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter) รุ่นที่ 7
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
14493757
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
001120 0564 0001 L  S.thb
โครงการจัดกิจกรรม “ Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
14493757
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 15 stories

203668
เรื่อง "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter) รุ่นที่ 7
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203674
โครงการฝึกอบรม "เสริสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
001120 0564 0001 L  S.thb
โครงการจัดกิจกรรม “ Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
14493757
การสัมมนา ““Style”แฟชั่นสู่ตลาดสแกนดิเนเวีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
105756147
หัวข้อ "อาหารสำเร็จรูปรุกตลาด CLMV
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu