Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรมเรื่อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ”
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 12-13 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียด คลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
สมัครอบรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการประเมินมูลค่ากิจการ !!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ไมด้าทราวดีแกรนด์ จ.นครปฐม และ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม 42C เดอะ ซีค โฮเทล จ.นครสวรรค์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
203674
โครงการฝึกอบรม "เสริสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (Express Exporter Plus)"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203668
เรื่อง "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter) รุ่นที่ 7
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Main Menu