Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


191281
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
191264
"จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
191235
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
191182
โครงการฝึกอบรม "เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)" รุ่นที่ 2
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ" ในวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี * ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย * รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบการ LSPs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "LSPs Networking Thailand 4.0" (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
191092
สัมมนาฟรีเรื่อง "จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม" วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu