Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรมเรื่อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ”
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" (12 ธ.ค.2560)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “e-Commerce knowledge ปรับธุรกิจเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 12-13 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียด คลิก!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา “Content writer นักปั้นเนื้อหาเพื่อเพิ่มยอดขายใน Line@ และ Facebook” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกก!!!!
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา "กฎหมายหลักประกันและการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน"
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu