TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะตันกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขิเชิญเข้าอบรม สร้างอาชีพ"แม่บ้านมืออาชีพ" จ.ชลบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561" ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคารอินแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญกิจกรรม““e-Commerce Big Bang : วิถีการค้าไทย...สู่วิถีออนไลน์” วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใข้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใข้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าอบรมสร้างอาชีพกับหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" (2 วัน)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu