Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “โอกาสทางการตลาดบน e-Commerce ในตลาดจีน” วันที่ 2 ส.ค. 60
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
26256716
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนางาน "โอกาสของสินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "BE YOUR OWN BOSS" ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ "ส่วนภูมิภาค" (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Brxbxp70372
เร่ง เร็ว แรง แซงคู่แข่งการค้า ด้วยนวัตกรรมไอที
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "เปิดโลกการค้าออนไลน์ สร้างเว็บไซต์ให้โดดเด่น" วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญร่วมงาน Smart Enterprise 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME และ Startup สู่ธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ C asean(ซีอาเซียน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม" วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม สร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รายใหม่ รุ่นที่ 3 (17-20 ก.ค. 60)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more

Main Menu