ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2559

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2559
การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2559

รายละเอียดกิจกรรม :

  • วันที่ 9 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย กรมธนารักษ์ ณ สำนักกษาปณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • วันที่ 17 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ณ สนามโดมกีฬา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  • วันที่ 18-20 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • วันที่ 19-20 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • วันที่ 25-26 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
  • วันที่ 28-29 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ บริเวณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Main Menu