ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/APLF 2017

ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/APLF 2017
ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/APLF 2017
สถานที่ : Hong Kong Convention & Exhibition Centre

วันที่จัดกิจกรรม :

29/03/60 ถึง 31/03/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

29/11/59 ถึง 16/01/60

รายละเอียดกิจกรรม : 1. เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ หนังผืน หนังฟอก และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
2. ผลการเข้าร่วมงานปี 2559
-คาดว่ามูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปีประมาณ 8,334,000 เหรียญสหรัฐฯ
(หรือ 300 ล้านบาท)
-มูลค่าสั่งซื้อทันทีประมาณ 349,200 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 124.89 ล้านบาท)
3. อัตราการเข้าร่วมงานฯ
- บริษัทละ 60,000 บาท (อัตราของผู้เข้าร่วมงานขนาดใหญ่)
- บริษัทละ 50,000 บาท (อัตราของผู้เข้าร่วมงานขนาดกลางและขนาดย่อม)
สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ต้องแนบสำเนาการเงิน (เฉพาะ
งบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออกย้อนหลัง 1 ปี
-อัตราสมทบของผู้เข้าร่วมงาน : กรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัคร
เข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง และจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่
ผู้ประกอบการไทย เช่น ค่าเช่าพื้นที่/ค่าคูหามาตรฐาน ค่าออกแบบ/ตกแต่งคูหา
และก่อสร้างคูหา เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าขนส่ง และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
น.ส. สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02 507 8369
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Main Menu