ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

โครงการจัด Thailand Halal Pavilion ในประเทศเป้าหมาย (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mihas 2017)

โครงการจัด Thailand Halal Pavilion ในประเทศเป้าหมาย (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mihas 2017)
โครงการจัด Thailand Halal Pavilion ในประเทศเป้าหมาย (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mihas 2017)
สถานที่ : Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC, Malaysia

วันที่จัดกิจกรรม :

05/04/60 ถึง 08/04/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

17/11/59 ถึง 23/12/59

รายละเอียดกิจกรรม : การสมัครเข้าร่วมงาน โดยผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมเท่านั้น
เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
1. กรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทราบต่อไป
2. บริษัทที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถไปเข้าร่วมงานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
นางสาวกานติมา กาญจนเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
025078394
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

Main Menu