Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

Mini Thailand Week 2017 ณ เมีองมัณฑเลย์ เมียนมา

6038 3f4f09d5da0d470c1017ecbda1291dc9
Mini Thailand Week 2017 ณ เมีองมัณฑเลย์ เมียนมา

วันที่จัดกิจกรรม :

22/06/60 ถึง 25/06/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

14/03/60 ถึง 17/04/60

Trade Day :

22/06/60 ถึง 22/06/60

Public Day :

23/06/60 ถึง 25/06/60

รายละเอียดกิจกรรม : สินค้าที่เปิดรับสมัคร สินค้าเป้าหมายหลัก
1) อาหาร เครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูป
2) แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ (เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า)
3) เครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร
สินค้าเป้าหมายรอง
1) สุขภาพและความงาม
2) ของใช้ภายในบ้านและครัวเรือน
3) วัสดุก่อสร้าง/ อุปกรณ์ IT
4) ยานยนต์ และอุปกรณ์ส่วนประกอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
คุณมิลิน , คุณชนิสรา , คุณสุบุษยา , คุณณุภัทร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-5078224 ,8222 ,8212
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย

Main Menu