ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

Top Thai Brands 2017 ย่างกุ้ง เมียนม่า

Top Thai Brands 2017 ย่างกุ้ง เมียนม่า
Top Thai Brands 2017 ย่างกุ้ง เมียนม่า
สถานที่ : YANGON

วันที่จัดกิจกรรม :

23/03/60 ถึง 26/03/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

07/12/59 ถึง 15/01/60

Trade Day :

23/03/60 ถึง 23/03/60

Public Day :

24/03/60 ถึง 26/03/60

รายละเอียดกิจกรรม : เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจัดจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง
ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Melia Hotel
กลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักที่เปิดรับ ได้แก่
1. เเฟรนไซส์บริการ (อาหาร/เครื่องดื่ม/คาร์เเคร์/ค้าปลีก)
2. สุขภาพเเละความงาม/การศึกษา
3. ธุรกิจบริการ (อาทิ การศึกษา โรงเเรม ก่อสร้าง)
กลุ่มสินค้าเป้าหมายรองที่เปิดรับ ได้แก่
1. เสื้อผ้า เเละเครื่องประดับ
2. อาหาร เเละเครื่องดื่ม
3. ผลิตภัณฑ์ความงาม (ไม่รับประเภทยา อาหารเสริม)
4. อะไหล่เเละอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานต์

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
มิริน ชนิสรา สุบุษยา ณุภัทร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-507-8222 / 02-507-8224 / 02-527-8212
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย

Main Menu