ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC  i-SERVICE

งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ

แผนการจัดงาน Top Thai Brands 2017

 • ช่วงวันที่: 01/01/60 ถึง 30/09/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ เมืองจัณฑิครห์ สาธารณรัฐอินเดีย

 • ช่วงวันที่: 29/03/60 ถึง 02/04/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 , เชียงขวาง สปป.ลาว

 • ช่วงวันที่: 28/04/60 ถึง 02/05/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands 2017 โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

 • ช่วงวันที่: 11/05/60 ถึง 14/05/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands เวียงจันทน์ สปป.ลาว

 • ช่วงวันที่: 07/06/60 ถึง 11/06/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands 2017 คุนหมิง จีน

 • ช่วงวันที่: 12/06/60 ถึง 18/06/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 ณ เมีองมัณฑเลย์ เมียนมา

 • ช่วงวันที่: 22/06/60 ถึง 25/06/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ เมืองมุมไบ

 • ช่วงวันที่: 30/06/60 ถึง 02/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017, รัฐสลังงอ ประเทศมาเลเซีย

 • ช่วงวันที่: 06/07/60 ถึง 09/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu