Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


19076656
สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานของกรม จำนวน 2 อัตรา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160910423
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ (จ้างเหมารายเดือน)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
179681628
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
189708
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19179567
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
173024
รายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Please publish modules in offcanvas position.