Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


189708
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
19179567
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
173024
รายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
171626
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
169832
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
169566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
168429
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
166046
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Please publish modules in offcanvas position.