Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


168429
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
166046
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
163599
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
162776
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
159326969
สารจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
10013362
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
160517
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
10013362
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสม(สอบสัมภาษณ์) ของผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
158233
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Please publish modules in offcanvas position.