Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


206779
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
206734
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
206743
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร ผู้รับจ้างเหมาบริการฯ ด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7620767
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Pic1
สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคลากร : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน 4 อัตรา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203424
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203425
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
203426
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Please publish modules in offcanvas position.