TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


7334627325050 11d43add1a3eab17d7ebb190b877cef2
พาณิชย์เตรียมหารือสิงคโปร์ขยายความร่วมมือสตาร์ทอัพ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
DTN 6333 5ee0af02ba16c62d030c7ea23139b7c5
ไทย-โปแลนด์ เร่งขยายการค้าการลงทุน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
DSC 9405 1. E3aa9380979e16bd24cbfae2a76be850
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลักดันการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย AEC
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
7846288478396 10288dee26213d39f0e3aceb30f680fd
อาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ เจรจาเตรียมยกระดับความตกลงการค้าเสรี
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
M200459 03 95497f13935e3c579f8be54944649c4f
“พาณิชย์” พบผู้ประกอบการโคนม หลังลงพื้นที่หารือกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนม เตรียมการรับมือเปิดเสรีนมและผลิตภัณฑ์กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อเสนอผลสรุปต่อ ครม.
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Turk1 87b07eaf379b4e0e9386f5c362331ee3
ไทยและตุรกีเดินหน้าเจรจารอบที่ 3 เร่งหาข้อสรุปความตกลง FTA
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Untitled 1 4fdba4bd4823ff9e3fd43fa6851b2e9c
‘พาณิชย์’ จัดรับฟังความเห็นความตกลง CPTPP ‘เอกชน’หนุนไทยเข้าร่วม ‘ภาคประชาสังคม’เสนอรัฐเร่งศึกษาเพิ่มเติม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
DTN 6214 A9801fb21e09ab73f5bd7a4cc89489ab
‘พาณิชย์’ หารือจีนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ยกระดับความร่วมมือก้าวสู่การค้ายุคใหม่
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
DTN 6644.1 3cac18d26238aef1aff4705ca11d10fe
ไทย-ชิลี กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more

Main Menu