Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dbd
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ภาพตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ฯ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ภาพตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ที่ยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
กรมพัฒน์...ชวนร้านโชวห่วยในกรุงเทพฯ ร่วมหนุนนโยบาย ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
พาณิชย์ล่องใต้...จัดงาน Offline 2 Online Expo
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดันตลาดอี-คอมเมิร์ซ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
‘พาณิชย์ จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2017”
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
พาณิชย์ฯ จัดงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
จองจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน แอพพลิเคชั่น QUEQ ได้แล้ววันนี้ ทดลองการใช้งานระหว่างวันที่ 8 ก.ย. - 8 ต.ค. 60 สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า "จะจองได้ ต้องอยู่ในรัศมี 30 กม.จาก DBD นะครับ"
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more

Main Menu