TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวการพาณิชย์-กรมการค้าต่างประเทศ
Dft
ขอเชิญเข้าร่วมงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนนักธุรกิจ ไทยเดินทางเยือนเมียนมา
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ที่ประชุม KP 2018 กำหนดคำนิยามเพชร สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด

There are no subcategories for this category!

Main Menu